Doe jij luchtig over adembescherming?

Algemene informatie fittesten

In de asbestverwijderingsbranche wordt op grote schaal gebruik gemaakt van de ademhalingsbescherming (ABM, hierna ook aangeduid als masker), met name volgelaatsmaskers, om medewerkers te beschermen tegen blootstelling aan asbestvezels. 

De bescherming (protectie) die het masker biedt wordt (sterk) vermindert wanneer er lucht langs de afdichting van het gezicht en het masker kan lekken. Deze lekkage kan worden veroorzaakt door een slecht passend masker (slechte pasvorm). De pasvorm van het masker moet dus goed aansluiten bij het gezicht van de drager van het masker. In het Engels noemen we dit een juiste ‘fit’ van het masker.

Vanaf medio 2014 gaan strengere asbestgrenswaarden gelden, waardoor een goede pasvorm van het masker nog belangrijker is. Met het oog hierop is door de branche besloten om in de asbestcertificatieschema’s de verplichting op te nemen dat dragers van ABM jaarlijks een fittest ondergaan om de passendheid van het masker te garanderen. Deze verplichting geldt per 1 januari 2015.

Door middel van een fittest wordt bepaald welk type en maat masker het meest geschikt is voor het gezichtstype van de drager. De fittest dient plaats te vinden volgens een protocol dat in Groot Brittannië wordt toegepast (HSE 282/28). Met onderstaande aanbieders van fittesten is over de uitvoering van fittesten een intentieverklaring getekend. Door het onderteken van de intentieverklaring verklaren deze aanbieders het fittesten volgens het HSE-protocol uit te voeren. Voor nadere informatie over wie een fittest mag afnemen wordt verwezen naar de veel gestelde vragen onder Wie mogen er een fittest uitvoeren?).


Het HSE protocol en een Nederlandstalige samenvatting daarvan zijn hieronder te downloaden.
X