Doe jij luchtig over adembescherming?
< Terug


Over instructieprogramma en inloggen


Aan wie kan ik vragen stellen over het instructieprogramma op de website?

Kijk eerst of je vraag al aan de orde komt op de pagina met veelgestelde vragen. Als de vraag daar niet bij staat kun je een mail sturen aan info@vezelveiligheid.nl. Je ontvangt dan een reactie binnen 2 werkdagen.

Is het certificaat voor de ABM instructie voor onbepaalde tijd geldig?

Ja, zoals ook blijkt uit tekst van de certificatieschema’s (Sc-530 en Sc-540) is de eis voor instructie eenmalig. Het certificaat van deelname aan de ABM instructie is daarom voor onbepaalde tijd geldig. Mocht er een aanvullende insructie-eis gaan gelden dan wordt het werkveld daarover tijdig geinformeerd. Dat ligt overigens anders voor de fittest. De passendheid van het ABM dient ten minste jaarlijks te worden beoordeeld.

Wat zijn de regels per 2015 rondom gebruik en passendheid van ABM?
DAV’ers, DTA’ers en DIA’s dienen per 1 januari 2015 deelgenomen te hebben aan het online instructieprogramma over juist gebruik van ABM. Vanaf die datum geldt ook de verplichting van de jaarlijkse fittest om te bepalen welk model en maat masker goed bij het gezicht past.
Waarin zijn de nieuwe regels over ABM vastgelegd en wat is het sanctiebeleid?

In de asbestcertificatieschema's Sc-530 (asbestverwijdering) en Sc-540 (asbestinventarisatie). De certificatieschema's zijn hiervoor tussentijds gewijzigd. Deze wijziging is op 10 december 2014 vastgesteld door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Klik hier voor de publicatie daarvan in de Staatscourant (lees artikel J en K op pagina 3-4 en de toelichting op pagina 28).

De regels treden op 1 januari 2015 in werking. De certificaathouders zijn hierover sinds medio mei 2014 diverse keren bericht, zowel in de Ascert Nieuwsbrief alsook via de ABM campagne. Het niet voldoen aan deze eisen wordt als een categorie 2 afwijking gekwalificeerd.

Als ik de instructie niet tijdig heb gevolgd, mag ik dan niet meer werken als DTA, DAV of DIA?

Certificaathouders Sc-530 en Sc-540 dienen per 2015 aan de nieuwe regels te voldoen. Indien hieraan niet wordt voldaan riskeert de certificaathouder dat er door de certificatie-instelling een categorie 2 afwijking wordt geconstateerd. Daarop is het sanctiebeleid zoals beschreven in de certificatieschema's op van toepassing. Heb je de instructie nog niet gevolgd? Start dan zo snel mogelijk met deel 1!

Voldoe ik na het volgen van deel 1 van de instructie aan de regels?
De instructie bestaat uit twee delen, met daartussen een periode van 8 weken. De periode tussen deel 1 en 2 is bedoeld om de bewustwording van het juist gebruik van ABM te benadrukken. In deel 2 van de instructie komen de stellingen gericht op bewustwording en houding & gedrag nog een keer terug. Na het volgen van deel 1 van de instructie ontvang je een certificaat van deelname voor het eerste deel (zie hiervoor het Nieuwsbericht van Ascert d.d. 7 januari 2015). Dit certificaat is geldig gedurende 12 weken. De deelnemer ontvangt 8 weken na deel 1 een uitnodiging voor deel 2. Na het volgen daarvan volgt het certificaat van deelname waaruit blijkt dat de gehele instructie is doorlopen.

Ik heb deel 1 van de instructie gedaan en moet 8 weken wachten op deel 2. Kan ik sneller toegang tot deel 2 van de instructie krijgen?

Nee, dat is niet mogelijk. U ontvangt na 8 weken automatisch een uitnodiging voor deel 2. De periode tussen deel 1 en 2 is is bedoeld om de bewustwording van een juist gebruik van ABM te benadrukken. Inhoudelijk is deel 1 en 2 van de ABM instructie nagenoeg gelijk, waarbij in deel 2 de stellingen gericht op bewustwording en houding & gedrag nog een keer terugkomen. Na het volgen van deel 1 van de instructie ontvang je een certificaat van deelname voor het eerste deel (zie hiervoor het Nieuwsbericht van Ascert d.d. 7 januari 2015)

Hoe kunnen nieuwe werknemers per 2015 aan de verplichting van het tweedelig instructieprogramma voldoen?

Werknemers die voor het eerst beschikken over een persoonscertificaat DTA, DAV of DIA dienen deel 1 van het instructieprogramma bij aanvang van de werkzaamheden te hebben gevolgd. Deel 2 van het instructieprogramma wordt na 8 weken maar uiterlijk binnen 12 weken na aanvang van de werkzaamheden gevolgd.

Nieuwe werknemers, voor zover deze het instructieprogramma nog niet hebben gevolgd, dienen deel 1 van het instructieprogramma in ieder geval bij start van de werkzaamheden te hebben gevolgd. Deel 2 van het instructieprogramma wordt in dat geval gevolgd na 8 weken maar uiterlijk binnen 12 weken na start van de werkzaamheden.

Onder een nieuwe werknemer wordt in dit verband verstaan een persoon die sinds 1 juli 2014 geen werkzaamheden voor de certificaathouder heeft uitgevoerd. Ingeleende personen worden daarbij gelijkgesteld aan werknemers.

Deelnemers ontvangen na het volgen van deel 1 van de instructie een certificaat van deelname voor het eerste deel (zie hiervoor het Nieuwsbericht van Ascert d.d. 7 januari 2015).

Ik heb geen uitnodiging ontvangen voor deel 2 van de instructie?

Een uitnodiging voor deel 2 van de instructie wordt automatisch per mail aan u toegezonden 8 weken nadat deel 1 is afgerond. Heeft u deel 1 korter dan 8 weken geleden gedaan dan kunt u dus nog niet deelnemen aan deel 2.

Indien u wel langer dan 8 weken geleden deel 1 heeft afgerond dan is een uitnodiging voor deel 2 per mail aan u toegezonden. Heeft u geen mail ontvangen? Kijk dan eerst in de map met ongewenste mail. Het kan namelijk zijn dat de mail hierin is terechtgekomen. Mocht hier geen mail staan dan kunt u gebruik maken van de functie Wachtwoord vergeten die is te vinden onder Start Campagne. Mocht hiermee het probleem niet zijn verholpen dan kunt u een mail sturen aan info@vezelveiligheid.nl. Binnen twee werkdagen ontvangt u dan een reactie.

.

Mijn naam en / of geboortedatum wordt niet juist op het certificaat vermeld?
Na het afronden van de tweedelige online instructie wordt een certificaat van deelname verstrekt. Als bij registratie de naam en/of geboortedatum onjuist of onvolledig is ingevuld, staat dit ook niet juist op het certificaat. Wanneer dit het geval is kan door het secretariaat een nieuw certificaat worden aangemaakt. Stuur hiervoor een mail aan info@vezelveiligheid.nl met de volgende gegevens: kopie van het certificaat met de ontbrekende gegevens, het mailadres en / of gebruikersnaam en de juiste naam en / of geboortedatum. U ontvangt dan een reactie binnen 2 werkdagen.         
Kan ik mijn profielgegevens aanpassen?
Dat is mogelijk. Je kunt je mailadres aanpassen en dat is tevens het mailadres waarop je vanuit de campagnesite berichtgeving per mail ontvangt. Ook is het mogelijk om de koppeling van jouw persoonlijke account met een bedrijf (werkgever) te wijzigen. Log om je profiel te wijzigen in via "Start campagne" en klik dan rechts bovenaan het scherm op het icoontje "Profiel aanpassen". 
Kan de koppeling van een persoonlijk account met een bedrijf worden gewijzigd?
Dat is mogelijk via de functie "Profiel aanpassen". Het bedrijf waarmee jouw persoonlijk account is gekoppeld kan de koppeling ongedaan te maken. Daarover krijg je dan een e-mail. Vervolgens kun je zelf desgewenst een koppeling met een ander bedrijf maken. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn als je van werkgever wisselt.  
Kan ik als ZZP-er ook het instructieprogramma doen?
Jazeker, iedereen kan een persoonlijk account aanmaken. Het is mogelijk om je daarbij te koppelen aan een werkgever, maar dat is niet verplicht. Een persoonlijk account kun je aanmaken via de knop "Registreer persoon".
Kan elk bedrijf een eigen bedrijfsaccount aanmaken?
Ja dat is mogelijk. Bij de lancering van de website medio mei is door de webbeheerder voor gecertificeerde bedrijven (Sc-530 en Sc-540) en asbestlaboratoria van Fenelab een account aangemaakt, zodat werknemers gekoppeld kunnen worden. (Andere) bedrijven kunnen zelf een bedrijfsaccount aanmaken.
Het programma werkt niet goed / de filmjes worden niet goed afgespeeld? 

Probeer een andere browser, met name als u Internet Explorer 8 nog gebruikt. Internet Explorer 8 draait enkel op Windows XP en deze wordt officieel niet meer ondersteunt door Microsoft. De site zou het gewoon moeten doen in Internet Explorer 8, ,maar de praktijk leert dat dit op sommige werkstations niet meer werkt.