Doe jij luchtig over adembescherming?
< Terug


Over gebruik van ABM


Wat zijn de regels per 2015 rondom gebruik en passendheid van ABM?
DAV’ers, DTA’ers en DIA’s dienen het tweedelige online instructieprogramma over juist gebruik van ABM uiterlijk per 1 januari 2015 te hebben afgerond. Vanaf die datum geldt ook de verplichting van de jaarlijkse fittest om te bepalen welk model en maat masker goed bij het gezicht past.
Waarin zijn de nieuwe regels over ABM vastgelegd en wat is het sanctiebeleid?

In de asbestcertificatieschema's Sc-530 (asbestverwijdering) en Sc-540 (asbestinventarisatie). De certificatieschema's zijn hiervoor tussentijds gewijzigd. Deze wijziging is op 10 december 2014 vastgesteld door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Klik hier voor de publicatie daarvan in de Staatscourant (lees artikel J en K op pagina 3-4 en de toelichting op pagina 28).

De regels treden op 1 januari 2015 in werking. De certificaathouders zijn hierover sinds medio mei 2014 diverse keren bericht, zowel in de Ascert Nieuwsbrief alsook via de ABM campagne. Het niet voldoen aan deze eisen wordt als een categorie 2 afwijking gekwalificeerd.

Wie is bij inleners verantwoordelijk voor de ABM-instructie en de fittest?
In de Sc-530 en de Sc-540 wordt geen onderscheid gemaakt tussen werknemers en inleners. Dat sluit aan bij de Arbowet, waarin inleners gelijk worden gesteld aan werknemers. De certificaathouder dient dus te borgen dat aan de eisen voor ABM wordt voldaan. Het maakt daarbij niet uit of dit een eigen werknemer of een ingeleende persoon is. 

Het asbestverwijderingsbedrijf en asbestinventarisatiebureau kan uiteraard wel met bijvoorbeeld een uitzendbureau of ZZP-er afspreken dat deze zelf er voor dient te zorgen dat de instructie is gedaan en dat een passend masker wordt gebruikt. Dit kan bijvoorbeeld worden opgenomen in de inleenovereenkomst. Of dat hieraan worden voldaan tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zal dan wel moeten worden gecheckt door de certificaathouder.
Geldt de verplichting voor deelname aan het instructieprogramma en de fittest ook voor laboranten?
De aanvullende regels voor het juist gebruik en de passendheid van ABM voor asbestverwijderingsbedrijven en asbestinventarisatiebureaus zijn vastgelegd in de Sc-530 en de Sc-540 (dus voor DTA, DAV en DIA). 

Het juist gebruik van een passend ABM is uiteraard ook van belang voor laboranten die betrokken zijn bij de vrijgave. Voor laboratoria is er geen certificatieschema, dus op deze wijze kan dit voor laboranten niet worden verankerd. Het instructieprogramma en de fittest geven evenwel invulling aan de arboregelgeving waarin is bepaald dat werknemers geschikte PBM moeten dragen en over het juist gebruik daarvan worden voorgelicht en onderricht.
Mag ik tijdens het dragen van een masker een baard dragen?
Tijdens het uitvoeren van een fittest moet je glad geschoren zijn, omdat er wordt aangenomen dat dit een betere bescherming biedt. Daarom is de passendheid van jouw masker alleen gegarandeerd wanneer je ook glad geschoren bent wanneer je ermee werkt.
Wat zegt de instructie over het afdoppen van het filter?
Over het verwisselen van het filter is in de instructie geen specifieke regel opgenomen. De puzzel in deel 1 van de instructie bevat het puzzelstukje "Filter afdoppen of weggooien". Omdat de puzzel nu eenmaal een bepaalde volgorde moet hebben staat deze stap als laatste onder de hoofdstap "Doucheruimte na het werk". Klik hier voor het antwoordmodel van de puzzel.

Naar aanleiding van vragen hierover is in deel 2 van de instructie de volgende stelling toegevoegd: "Het afdoppen van het filter doe je voordat je het masker afzet". Allebei de antwoorden (ja / nee) zijn goed met de volgende reactie: "In de praktijk blijken er twee mogelijke werkwijzen. De eerste methode is om het filter af te doppen voordat het masker wordt afgezet. Dit is de werkwijze die ook in de DAV / DTA opleiding en het examen wordt aangehouden. De tweede mogelijke werkwijze is dat het filter wordt afgedopt nadat het masker is afgezet. Vanuit vezelveiligheid lijkt dit vooralsnog niet uit te maken, als je er maar voor zorgt dat de motor van de aanblaasunit blijft draaien totdat het filter is afgedopt".